Vitnett er din lokale internett & TV-leverandør

Vi har lokalkunnskap, fagkunnskap og et unikt servicetilbud

Vitnett er din lokale internett & TV-leverandør

Vi har lokalkunnskap, fagkunnskap og et unikt servicetilbud

Lokal internett & TV leverandør

Vitnett er den viktigste tilbyderen av bredbåndsinfrastruktur og relaterte IKT-tjenester for privat- og bedriftsmarkedet i Oppdalsregionen.

Vitnett leverer i dag flere ulike former for abonnementstjenester, herunder datasentertjenester for lokale og regionale bedrifter. I tillegg driver selskapet servicearbeid, inne- og ute, samt produktsalg mot proff privat og bedriftsmarkedet.

Vitnett har en svært offensiv satsing i fritidsmarkedet, og har i dag bygd ut fibernett til de fleste hytteområdene i Oppdal fra Storlidalen i Vest til Fagerhaug i Nord.

Vitnett tilbyr også bredbåndsrelaterte tjenester på Nerskogen og andre steder i Rennebu.

Vår foretrukne teknologi er fiber, og vårt arbeidsmål er full fiberdekning i hele Oppdal. Mobilitet er viktig, derfor tar vi også vårt samfunnsansvar med å bidra med fiber slik at mobilnettene får den nødvendige kapasitet de neste åra

Velkommen som kunde hos oss

Møt oss i Vitnett

Stig Strand

Daglig leder

Anne Berit Brunvoll

Kundesenterleder

Martin Morken

Teknisk leder

Daniel Mo

Avdelingsleder Plan og leveranse

Tormod Grytdal

Serviceleder

Irene Hevle

Markedskonsulent

Tone Balstad Sæther

Kundekonsulent

Mats Ørstad

Kundekonsulent

Tina Løland Rokkonesløkk

Kundekonsulent

Trude Gauterud

Kundekonsulent

Ingeborg Hevle Fossum

Kundekonsulent

Margrethe S. Breen

Kundekonsulent

Sverre Loeng Petersen

Fibermontør

Paul Loe

Fibermontør

Martin Skagen

Fibermontør

Håvard Dørum

IT-konsulent

Jarleif Vågen

IT-konsulent

Gjøran Grønvik

IT-konsulent

Martin Stensheim

IT-konsulent

Morten Opdahl

IT-Konsulent