Skal du grave?

Vitnett har et omfattende fiber/rørnett på ca 336 km. I tillegg et hybrid fiber kabelnett på ca 56 km. Snart 4.000 kunder nyter godt av tjenestene i dette nettet. Spør derfor før du graver, så unngås kabelbrudd med tilhørende store kostnader. Vitnett bistå med kabelpåvisning– husk å varsle i god tid før oppstart!

Graveskjema

Du kan også bruke gravemelding@vitnett.no om du har filer du vil sende

Ønsket dato for påvisning