Bredbånd fra Vitnett

i Oppdal & Rennebu

Bredbånd fra Vitnett

i Oppdal & Rennebu

FIBER FOR INNOVASJON OG ØKT PRODUKTIVITET

Fordelen med Fiber som teknologi er helt ubegrenset kapasitet i all framtid, uten å måtte foreta store reinvesteringer. Ingen annen teknologi tilbyr slike muligheter.
Fiber er rett og slett infrastruktur som er svært viktig for samfunnet vårt, både for fastnettet men også for mobilnettene.
Med et godt utbygd fibernett ligger forholdene også godt til rette for neste generasjons mobilnett 5G i Oppdal.
Vitnett arbeider mot full fiberdekning i Oppdal, og en betydelig dekningsgrad for fiber- og bredbåndsdekning i Rennebu.

Produkter og priser

Du velger bolig og hyttepriser i fanene nedenfor.

BoligHytte
Fiber 150
kr650/ mnd
 • 150 Mbit/s hastighet
 • 1 stk Mesh Wifi punkt
 • Vår rimeligste hastighet
Fiber 250
kr750/ mnd
 • 250 Mbit/s hastighet
 • 1 stk Mesh Wifi punkt
 • Best for stream og nedlasting
Fiber 500
kr850/ mnd
 • 500 Mbit/s hastighet
 • 1 stk Mesh Wifi punkt
 • For gamere og streams
Fiber 750
kr950/ mnd
 • 750 Mbit/s hastighet
 • 1 stk Mesh Wifi punkt
 • Oppdals raskeste bredbånd
Fiber 150
kr550/ mnd
 • 150 Mbit/s hastighet
 • 1 stk Mesh Wifi punkt
 • Vår rimeligste hastighet
Fiber 250
kr650/ mnd
 • 250 Mbit/s hastighet
 • 1 stk Mesh Wifi punkt
 • Perfekt for streaming og nedlasting
Fiber 500
kr750/ mnd
 • 500 Mbit/s hastighet
 • 1 stk Mesh Wifi punkt
 • For gamere og streams
Fiber 750
kr850/ mnd
 • 750 Mbit/s hastighet
 • 1 stk Mesh Wifi punkt
 • Oppdals raskeste bredbånd

Trådløst Fastnett
– for de uten fiber

Vitnett tilbyr internett for de som ikke har mulighet for fiber. Via en fastmontert utvendig antenne som plasseres slik at denne har frisikt til Vitnetts basestasjon.

Du kan også laste ned så mye data du ønsker uten datakvoter og derav tilleggskostnader.

Fordelen med denne løsningen er normalt bedre kapasitet enn mobilt bredbånd, ettersom Vitnett kjenner antall kunder per basestasjon.

Les mer om Trådløst Fastnett

Utvid ditt trådløsnett

WIFI-løsningen består av en eller flere trådløse noder alt etter dekningsbehov. Disse kobler seg til hverandre og oppfører seg som ett WIFi-nettverk. Brukeren kobles automatisk til den best egnede noden.

Den mest merkbare effekten av denne løsningen er bedret dekning. Forbedrer også bruk av strømmetjenester, – du unngår hakking og brudd i visningen.

Les mer om WIFI Hjemme

WIFI Oppdal
– spar mobildata

Vitnett WIFI er en høyhastighets internett-tjeneste som gir WIFI dekning på forskjellige lokasjoner inne- og ute i Oppdal.

Dekningsområdet bygges stadig ut.

Kapasiteten i WIFI-nettet er meget god, og om brukerutstyret muliggjør dette oppnås hastigheter opptil 300 Mbit/s.

Les mer om Vitnett WIFI