Bedre fibernett i Rennebu

Bedre fibernett i Rennebu

I Rennebu har kommunen et mål om å få en bedre infrastruktur for fiber og mobil.

Nå skal det utføres en slik forbedring i Havdal- området (Sørlia til Ytterhus).

Vitnett og Trøndelag Fylkeskommune skal samarbeide om dette.

Det skal bygges et fiberbasert nett fra kommunegrensa mot Oppdal via Gisnåsen og Havdal til Brattset og Berkåksmoen. Og så fortsetter det videre til Berkåk. Da blir det en robust forsyning av fiber til disse områdene.
Framføring av fibernettet vil skje både med oppheng og ved graving. Opphenget blir i stolpene til Telenor og Tensio.

I Norge bor vi like godt på bygda som i byen, særlig når den digitale infrastrukturen er på plass. De som bor og jobber i denne delen av Rennebu er avhengige av framføring av fiber. Det gir næring, landbruk og privat bosetting de samme digitale mulighetene som i bynære strøk.

Vitnett vil gjennomføre informasjonsmøter for de som bor og arbeider i området.

Rennebu – et godt sted å være!