Vitnett er den viktigste tilbyderen av bredbåndsinfrastruktur og relaterte IKT-tjenester for privat- og bedriftsmarkedet i Oppdalsregionen.

Vi har lokalkunnskap, fagkunnskap og et unikt servicetilbud.

Vi tror på det lokale og kraften i bygdesamfunnet, – i ei tid der folk flest vil trenge enda mer bistand for å ta digitaliseringen som kommer.

Send oss gjerne en åpen søknad om du mener å kunne bidra til Vitnetts videre utvikling!