nyhetshistorikk

Tusen takk for Næringsprisen

Tusen takk for Næringsprisen – æren for denne deler vi med våre kunder!

Vi girer opp fibertempoet i Oppdal, koordineres med fiber til fritidsbebyggelsen, og til mobilnettet.
Vi starter i vinter på fremføring fra Vollan til Bjerkeløkkja og Drivdalen fase1.
Store deler av sentrum er nå klargjort for fiber helt inn, her bygger vi også et helt nytt sensornett for «Tingenes Internett».
FiberOppdal Så Klart!