nyhetshistorikk

Fiberfremføringen innover Storlidalen

Fiberfremføringen innover Storlidalen har god framdrift. Denne uke graves det rør for Vitnett og Telenor ved Bårdsgarden.
Med positive grunneiere MED på laget sikres Storlidalen en framtidsrettet fiberinfrastruktur for bredbånd, nødnett og mobiltelefoni.