Gravemelding

Vitnett har et omfattende fiber/rørnett på ca 336 km. I tillegg et hybrid fiber kabelnett på ca 56 km

Snart 4.000 kunder nyter godt av tjenestene i dette nettet.

Spør derfor før du graver, så unngås kabelbrudd med tilhørende store kostnader.

Vitnett bistå med kabelpåvisning– husk å varsle i god tid før oppstart!