Ubetalt faktura

Lesetid: < 1 min

Dersom du ikke har betalt fakturaen din vil vi varsle deg om at du har et utestående beløp. Hvis dette ikke innbetales innen oppgitt frist, vil abonnementet ditt sperres.

Dersom vi ikke har mottatt din betaling innen månedsslutt, vil det utestående beløpet overføres til neste måned. Neste faktura vil da inneholde både det utestående beløpet fra forrige måned, et purregebyr på 70,- for sen betaling, og de vanlige kostnadene for den inneværende måneden. Du må betale hele dette beløpet innen forfallsdato for å unngå at dine tjenester blir sperret.

Var denne artikkelen til hjelp?
Nei 1
Treff: 70