T-WE dekoder mangler nett

Lesetid: < 1 min

Gå til veilederen til Telenor ved å trykke her

 

Sjekk kabling

Sjekk at kablene sitter riktig:
  • Mellom dekoderen og TV
  • Mellom dekoder og vegguttak
  • Eventuelt mellom dekoder og ruter
T-We Boks II
Har du nylig byttet utstyr, bør du benytte de nye kablene som fulgte med utstyret

Sett opp internett på dekoderen

Forsøk å sette opp internett på dekoderen på nytt:

  1. Velg Meny/MENU på fjernkontrollen
  2. Velg Innstillinger
  3. Velg Installasjon og tast inn PIN-kode (denne er 1-2-3-4 som standard)
  4. Velg Koble til nettverk
Fjernkontroll

Restart dekoderen

  1. Trekk ut strømkontakten til dekoderen eller skru den av med AV/PÅ bryteren.
  2. Skru på igjen dekoderen ved å sette strømmen tilbake etter 10 sekunder.
Merk: Det er ikke tilstrekkelig å bruke fjernkontrollen til å skru av dekoderen.
Restart utstyr
Var denne artikkelen til hjelp?
Nei 7
Treff: 332