Skjermen er svart eller viser bare snø?

Lesetid: 1 min

Sliter du med å få bilde eller TV-bildet viser bare «snø», kan du prøve følgende:

 1. Sjekk at programkortet sitter riktig vei og kontroller at alle kablene mellom TV-en og dekoderen er korrekt koblet. De skal sitte godt i.
 2. Sjekk kablene fra veggen til dekoderen. En kabel er ikke en kabel og det er viktig å bruke de som fulgte med dekoderen.
 3. Kontroller at TV-en er innstilt på riktig kilde. Ofte er det en egen ‘Source’ knapp på fjernkontrollen.
 4. Fremdeles dårlig bilde? Skru dekoderen av og på ved å trekke ut ledningen og holde den avslått i ti sekunder.
 5. Sjekk om problemet ligger hos innholdsleverandøren ved å skifte kanal.
 6. Du kan resette signalet ved å stille dekoderen på NRK1 og vente på oppdatering av signalet. Dette kan ta opp til en time.

Sort skjerm på alle kanaler?

Om du opplever svart skjerm på alle dekoderens kanaler og det ikke hjelper å resette signalet, kan du prøve følgende:

 1. Trykk MENU-knappen på fjernkontrollen.
 2. Se om du får opp dekoderens meny på skjermen. Denne skal komme opp selv om signaler er borte.
 3. Ingen meny? Sjekk om du bruker riktig inngang på TV-en. Ofte er det en egen ‘Source/kilde’ knapp på fjernkontrollen til TV-en. Trykk på denne.
 4. Riktig inngang men fremdeles ingen meny? Sjekk kabelen mellom veggkontakt og dekoder ikke har noen synlige skader, at den er direkte koblet til dekoderen og ikke går via annet utstyr som for eksempel DVD opptaker og spillkonsoll.
 5. Sett eventuelt tv-kabelen direkte i TV-en og se om du får inn ‘analoge’ kanaler.

Hvis du har forsøkt alle punktene over og fortsatt opplever feil kan du sjekke om vi har registrert feil i nettet der du bor – sjekk driftsmeldinger.

Var denne artikkelen til hjelp?
Nei 3
Treff: 269