Oppsett epost for Mac

Du er her:
Lesetid: < 1 min
Trykk på Mail og velg deretter Legg til konto/Add Account…
Velg Annen Mail-konto/Other Mail Account… og klikk deretter på Fortsett/Continue
Fyll inn ditt navn, samt hele e-postadressen og passordet. Klikk deretter på Logg på/Sign in

Sett kontotype/Account Type til IMAP
Sett innkommende e-posttjener/Incoming Mail Server til post.vitnett.no
Sett utgående e-posttjener/Outgoing Mail Server til post.vitnett.no

Trykk Logg på/Sign in

Velg hvilke programmer på din Mac som skal brukes sammen med e-postkontoen din.

Du er nå ferdig med e-postoppsettet for Mac/Apple-maskin.

Var denne artikkelen til hjelp?
Nei 0 11 av 11 fant dette behjelpelig
Treff: 231