Lyssignaler Vitnett WIFI Hjemme

Lesetid: 1 min
Indikator Farge og mønster Status
Ingen/mørk Enheten er slått av.
Hvitt konstant lys Enheten er slått på. Hvis enheten nettopp ble slått på, merk at oppstart tar minst to minutter.
Hvit blinking Enheten starter opp og er ikke klar.
Grønn blinking 5 sek på 0,05 sek av Trådløst nett er aktivt og enheten har en sterk mesh-tilkobling
Rødt konstant lys Trådløst nett er aktivt og alle mesh-tilkoblinger er svake.Tiltak: Flytt enheten nærmere en annen enhet i mesh-nettverket.
Av/mørk Trådløst nett er inaktivt eller utsatt for midlertidige forstyrrelser.
Grønn synkronisert blinking WPS-oppkobling pågår. Dette kan ta inntil fem minutter
Grønt lys WPS-oppkobling vellykket. Denne statusen er midlertidig og varer i cirka 5 sekunder, før den går over til en av følgende:

  • Grønt lys, mesh med sterkt signal: Ingen tiltak påkrevd.
  • Rødt lys, mesh med svakt signal: Flytt enheten nærmere en annen enhet i mesh-nettverket.
Grønn synkronisert blinking
4 sek på< br /> 4 sek av
Enheten er ikke konfigurert, den har fabrikkinnstillinger og er ikke tilkoblet hjemmenettverket – for eksempel ved at første enhet ikke er koblet med kabel til trådløs ruteren.
Tiltak: Konfigurer enheten som beskrevet i Utvide AirTies-nettverk med tilleggsenhet.
Grønt konstant lys Trådløst nett er aktivt, enheten er konfigurert og ikke tilkoblet mesh. Enheten er ditt første aksesspunkt (koblet med kabel til ruter).
Rød blinking
1 sek på
1 sek av
Enheten er en del av mesh-nettverket, men finner ingen andre enheter.
Tiltak: Forsikre deg om at alle enheter i mesh-nettverket er slått på og plassert tilstrekkelig nær hverandre.
Rød WPS-oppkobling mislyktes.Denne statusen er midlertidig og varer i cirka 5 sekunder, før LEDene går tilbake til statusen de hadde før forsøk på WPS-oppkobling.
Tiltak: Flytt enheten nærmere en annen enhet som allerede er i mesh-nettverket, og gjenta forsøk på WPS-oppkobling.
Var denne artikkelen til hjelp?
Nei 3
Treff: 304