Fjernkontroll

Lesetid: 1 min

Hva betyr de forskjellige knappene?

Standby

Knappene merket med “DECODER” og “TV” setter henholdsvis dekoderen og TVen i standbymodus og bruksmodus.

Input

Ikke i bruk

Mute

Mute – skrur lyden av og på

Options

Alternativer – for å endre lyd, undertekster og visningsformat for gjeldende kanal.

Exit/Tilbake til TV

Går tilbake til TV-kanalen du så på før du gikk inn i menyen

Søk

Åpner søkevinduet

Opptaksliste

Åpner opptakslisten.

Info

Viser kanalbanner og utvidet informasjon for et valgt program. Åpner også hjelpevinduet der hvor skjult hjelpetekst er tilgjengelig.

Spoling

Spoler frem og tilbake i det du ser på

Spill av-pause

Starter og pauser det du ser på

Start forfra

Starter programmet forfra. Er kanal-/ programavhengig. Se etter ⟲-ikonet

Stopper opptak

Stopper opptaket

Direkte opptak

Starter direkteopptak

TV guide

Åpner TV-guiden.

Meny

Åpner hovedmenyen

Tilbake

Går tilbake til forrige skjerm eller bytter mellom de to sist valgte

Volum

VOL opp/ned – Endrer volumnivå

Navigasjonsring

Skifter fokus i fire retninger. Venstre pil tar deg tilbake til forrige skjerm i innstillingsvinduer. Høyre- og venstrepil lar deg hoppe frem og tilbake under avspilling av opptak og film

OK

Bekrefter valg eller viser en liste over kommandoer

Kanal pluss/minus

CH +/- – Skifter kanal eller blar hele sider i TVguide og andre lister

Tall

Funksjonsknapper. Når du ser på live-TV vil for eksempel den blå knappen fungere som snarvei til mer innhold fra kanalen du ser på

Tall

Tast inn kanalnummer eller tall/bokstaver i andre funksjoner, som f.eks. PIN-kode. Standard PIN-kode er 1234.

Text-TV

Åpner tekst-TV, hvis tilgjengelig

Shift

Shift-tast brukes når du bruker ernkontrollen for å styre TV

Batteriindikator

Batteriindikatoren lyser ved svakt batteri.

Var denne artikkelen til hjelp?
Nei 1
Treff: 63