Archives

Graving på egen tomt

BESKRIVELSE AV EN EVENTUELL EGENINNSATS – GRAVING PÅ EGEN TOMT

• Trase legges slik at fremtidige skader unngås. Gravedybde kan normalt være mindre enn utmark, typisk 20cm.

• Skal du grave langt, bruk en spade som er smal, da går arbeidet lettere. Du må samtidig rydde grøftebunnen for stener.

• Når grøften er gravd og fri for stein, kan man legge fiberrøret du fikk av Vitnett. Husk å unngå knekk på røret, og det må ikke krummes mer enn omkretsen på en cd plate. Du kan deretter fylle grøften med samme masse som du gravde opp. Pass på at de 10 første cm er steinfrie.

• Oppå den fine massen (5-10 cm over røret) legger du den gule peiletråden du fikk utlevert fra Vitnett. Vi måler inn røret, og registrerer dette i vårt kartsystem. Det er da lettere å finne igjen grøften ved graving i fremtiden, uten å skade røret. Deretter fyller du igjen grøften med jordmassen du har. NB! Det er lurt å lage «en liten kul» på toppen da massen normalt siger litt sammen etter en stund.

• Rør-enden som vender mot husveggen skal ha cirka 2 meter lengde opp fra bakken.VIKTIG: Rørenden må tettes, slik at det ikke kommer inn støv, sand eller fukt.

DYRKA MARK
Gravedybde skal normalt være på 80 – 100cm. Det skal det tas hensyn til drensgrøfter, fiberkabler/rør legges under drensgrøfter.Det skal benyttes omfyllingsmasse/godkjent kabelsand (4mm) som hin-drer fremtidig skade.Det skal legges med peiletråd, denne tapes normalt fast til fiber-røret. Det skal også benyttes rødt merkebånd over sandlag.
UTMARK OG VEG
Gravedybde skal normalt være på 40 – 50 cm.Øvrige krav er som for dyrka mark.
Les mer
Endre WiFi navn og passord

Slik endrer du nettverksnavn og WiFi-passord på AirTies

1. Koble en pc, nettbrett eller mobiltelefon til det trådløsenettverket med standard navn og passord.

2. Åpne en nettleser.

3. Skriv http://air4920.local i adressefeltet.

4. Logg inn (standard passord er blankt) og naviger til ”QuickSetup” i menyen på venstre side.

5. Følg instruksjonene på skjermen for å endre navn (SSID) og passord for trådløsnettet.

6. Pass også på å sette et passord for innlogging til air4920.local.

Les mer
Epost Oppdal.com – Oppsettsveiledninger

oppsettsveilederen for epost

Velg hvilken klient du ønsker å sette opp epost mot, følg deretter veiledningen for å fullføre ditt oppsett

Outlook for PC
Sette opp epost på Outlook
Outlook for mobil
Sette opp epost på Outlook
Thunderbird
Sette opp epost på Thunderbird
iMac / Macbook
Sette opp epost på mac
Samsung
Sette opp epost på Samsung
Huawei
Sette opp epost på Huawei
iPhone
Sette opp epost på iPhone
Les mer