Archives

Kombinasjon av AvtaleGiro og eFaktura. Ingen fakturagebyr

Ved å kombinere AvtaleGiro og eFaktura blir regningene dine fortsatt betalt
automatisk på forfallsdato, men varsel blir sendt som eFaktura rett inn i
nettbanken din. Du blir varslet minst 7 dager før trekket skjer på konto.Trenger
du på et senere tidspunkt finne informasjon om betalte regninger, vil du enkelt
finne fakturadetaljer på eFakturaen i arkivet i nettbanken.

Les mer
Avtalegiro – for å betale fakturaen automatisk.

Med AvtaleGiro betaler banken for deg, uten at du trenger å godkjenne først.
Du slipper å huske på forfallsdato, og unngår purringer. Betal vedlagte
papirfaktura i Nettbanken, og du blir spurt om du ønsker å opprette
Avtalegiro-avtale. OBS: Dersom du velger Avtalegiro uten varsel vil
betalingsordningen være gebyrfri.

Les mer
Graving på egen tomt

BESKRIVELSE AV EN EVENTUELL EGENINNSATS – GRAVING PÅ EGEN TOMT

• Trase legges slik at fremtidige skader unngås. Gravedybde kan normalt være mindre enn utmark, typisk 20cm.

• Skal du grave langt, bruk en spade som er smal, da går arbeidet lettere. Du må samtidig rydde grøftebunnen for stener.

• Når grøften er gravd og fri for stein, kan man legge fiberrøret du fikk av Vitnett. Husk å unngå knekk på røret, og det må ikke krummes mer enn omkretsen på en cd plate. Du kan deretter fylle grøften med samme masse som du gravde opp. Pass på at de 10 første cm er steinfrie.

• Oppå den fine massen (5-10 cm over røret) legger du den gule peiletråden du fikk utlevert fra Vitnett. Vi måler inn røret, og registrerer dette i vårt kartsystem. Det er da lettere å finne igjen grøften ved graving i fremtiden, uten å skade røret. Deretter fyller du igjen grøften med jordmassen du har. NB! Det er lurt å lage «en liten kul» på toppen da massen normalt siger litt sammen etter en stund.

• Rør-enden som vender mot husveggen skal ha cirka 2 meter lengde opp fra bakken.VIKTIG: Rørenden må tettes, slik at det ikke kommer inn støv, sand eller fukt.

DYRKA MARK
Gravedybde skal normalt være på 80 – 100cm. Det skal det tas hensyn til drensgrøfter, fiberkabler/rør legges under drensgrøfter.Det skal benyttes omfyllingsmasse/godkjent kabelsand (4mm) som hin-drer fremtidig skade.Det skal legges med peiletråd, denne tapes normalt fast til fiber-røret. Det skal også benyttes rødt merkebånd over sandlag.
UTMARK OG VEG
Gravedybde skal normalt være på 40 – 50 cm.Øvrige krav er som for dyrka mark.
Les mer