Kabling i Oppdal sentrum

Noe arbeid foregår også under bakken. Her fra Høgmovegen, og arbeidet med å få kabel blant annet mot Grøseth Kafeen