Vitnett praktiserer «åpent fibernett», og vi tilbyr mørkfiber / bølgelengde / kapasitet til potensielle leverandører.
Vitnett utveksler også VLAN mot ulike samarbeidspartnere regionalt- og nasjonalt.
Forespørsel om slik tilgang rettes til kundesenter@vitnett.no