PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Vitnett AS.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer eller lignende. Du har selv rett til å bestemme over disse opplysningene.

Vitnett AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er lagret hos oss. Nedenfor ser du hvilken informasjon vi samler inn og bruker, hvorfor og hvordan vi innhenter den og hvordan vi beskytter den.

Vitnett AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

RAMMENE FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vitnett AS´ behandling av personopplysninger skjer i tråd med personopplysningsloven og personvernforordningen. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre våre tjenester.

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Som eksempel på typiske personopplysninger som behandles av Vitnett AS kan nevnes navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Behandling av personopplysninger vil si enhver operasjon eller rekke operasjoner som gjøres med personopplysninger, f.eks. registering, lagring eller bruk.

Dersom det ikke foreligger annet behandlingsgrunnlag vil Vitnett AS´ behandling av personopplysninger basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra kunden. Slikt samtykke er imidlertid ikke nødvendig for å gjennomføre en avtale eller utføre et oppdrag for kunden.

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER

Formålet med Vitnett AS behandling av personopplysninger er først og fremst å administrere kundeforhold og annen behandling nødvendig for å oppfylle forpliktelsene Vitnett AS har påtatt seg overfor den enkelte kunde. Vitnett utveksler ikke persondata til 3.part, ditt kundeforhold er ikke knyttet til eksterne kundeforhold hos f.eks WiFi-produsenter e.l. Vitnett AS behandler også personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller i tilfeller hvor kunden har samtykket til den aktuelle behandlingen.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES – BEHANDLINGSGRUNNLAG

I all hovedsak vil personopplysningene som behandles være mottatt direkte fra kunden. Opplysningene vil i de fleste tilfeller være navn på kunde, installasjonsadresse, fakturaadresse, e-postadresse og telefonnummer. I nødvendige tilfeller vil også fødselsdato bli behandlet.

Dersom det er nødvendig å innhente personopplysninger fra tredjeparter vil kunden bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller dersom kunden fra før av kjenner informasjonen varslet skal inneholde.

Dersom Vitnett AS ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for avtaleforholdet med kunden, vil kunden først bli informert om at å gi fra seg opplysningene er frivillig, samt bli informert om hva som er formålet med Vitnett AS´ behandling av personopplysningene, hva opplysningene skal brukes til og hvordan behandlingen vil foregå.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter vil de aktuelle registrerte personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Overføring av personopplysninger til Vitnett AS egne databehandlere anses ikke som utlevering.

KUNDEOPPFØLGING OG MARKEDSFØRING

Vitnett AS kan, uten særskilt samtykke fra kunden, benytte følgende opplysninger til kundeoppfølging; kundens navn, kontaktopplysninger og hvilken avtale kunden har inngått med Vitnett AS.

Markedsføring av produkter og tjenester direkte mot kunden krever kundens samtykke.

INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Når du besøker www.vitnett.no får du informasjonskapsler fra Google Analytics og Facebook. Disse brukes for å spore bruk av innhold på nettsidene, men respekterer Do not track-innstillinger i nettlesere. Nettstedet samler også inn informasjon til bruk i remarketing og «lignende målgrupper»-funksjonen i Google Adwords og Facebook.

Dette muliggjør at Google i visse tilfeller kan vise annonser fra Vitnett AS til deg basert på dine tidligere besøk på www.vitnett.no. Disse annonsene vil være generelle og basert på brede målgrupper, og vil kun vises i søkeannonser eller ved besøk til andre nettsteder i Google Displaynettverk. Du kan velge bort Googles bruk av informasjonskapsler på Googles egne annonseinnstillinger.

Facebook Analytics, for å registrere og analysere av bruksstatistikk på www.vitnett.no
og undersider av Vitnett. Facebook Conversion Tracking Pixel, for å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Facebook.

INNSYN OG RETTING

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter gjeldende lovverk. Vitnett AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

Du har rett til innsyn, retting, korrigering eller sletting av personopplysninger som er lagret om deg. Du har også rett til begrensning av behandlingen, eller til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet.

Henvendelser om innsyn, retting, korrigering, begrenset behandling, sletting, begrenset behandling, dataportabilitet, innsigelse mv. rettes til Vitnett AS, jf. nedenfor.

Vitnett AS plikter å besvare henvendelser senest innen 30 dager, og tar seg ikke betalt for innsynet.

OPPBEVARING OG SLETTING

Etter gjeldende lovverk skal opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra de formål de er lagret for, slettes.

Vitnett AS lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

KONTAKTINFORMASJON

E-post: kundesenter@vitnett.no

Telefon: 72 42 44 44

Besøksadresse: Inge Krokanns veg 11, Oppdal