Steg 1 - Finn gravetrase

Fiberrøret legges igjen av Vitnetts entreprenør som en kveil på tomtegrensen.
Vitnetts fibermontør bistår deg med å avklare hvor fiberrøret skal graves ned.

Fiberrøret må graves ned senest innen 10 dager etter at den kommer til tomtegrensa.

Steg 2 - Grav Grøft

Grav en grøft med tilstrekkelig dybde, vi anbefaler ca 20 – 30 cm.
Du må vurdere dybden selv, hensikten er å unngå skader på fiberrøret i framtida.

Et nyttig tips, kan være å bruke en smal gravespade.

STEG 3 - RYDD STEIN, PLASSER RØR

Rydd grøftebunnen fri for steiner når du er ferdig å grave.
Plasser fiberrøret i grøften og unngå krappe bøyer.

Unngå knekk på røret, varsle Vitnett om du evt er uheldig.

STEG 4 - FYLL GRØFTEN

Bruk massen du har gravd opp til å fylle igjen grøften.
Sørg for at myk jord eller sand plasseres under og over røret.

Dette er viktig for at at fiberrøret ikke blir skadet av skarpe kanter på feks. steiner.