For å kunne hjelpe våre bedriftskunder raskt og sikkert, kan vi enkelt fjernstyre datamaskiner for hjelp til installasjoner, feilsøking osv.
Merk at tjenesten faktureres på grunnlag av medgått tid.