Sikkerhet

Vitnett tilbyr produktet «Vitnett Sikkerhet», en tilleggstjeneste levert sammen med internett aksessen.

Nye krav til personvern og økt trusselbilde med globale utbrudd av kryptovirus og annen skadevare stiller mye strengere krav til bedrifters IKT-sikkerhet enn tidligere. De fleste kostbare hendelser utløses internt i bedriften, hvor skadeprogramvare lastes ned uten at bedriften har kjennskap til dette. Skadeprogramvaren iverksetter seg selv, ofte lenge etter nedlastning, og kan medføre store driftsutfordringer for den aktuelle bedrift, men også for samarbeidende bedrifter om skadevaren er spredd.

Vitnett tar sikkerheten for våre kunder på alvor og vi kan tilby en kundetilpasset løsning som sikrer bedriftens nettverksressurser mot datainntrengning og tap av viktig informasjon. Løsningen kan enkelt tilpasses enhver bedriftsstørrelse og behov.
Image

Kontakt oss for gjennomgang av våre server- og lagringsløsninger.