Server & Lagring

En komplett server- og lagringsløsning for bedrifter

Vitnett IT-drift innebærer at du slippe å investere i egen hardware for servere- og lagringssystemer. Tjenesten gir deg forutsigbare kostnader og skalerbarhet. Med et tastetrykk kan vi gi din server mer lagringsplass, minne og prosessor uten at du behøver store investeringer.

Alle data og servere sikkerhetskopieres hver time slik at om en feilsituasjon oppstår, eksempelvis sletting av filer, vil vi kunne kjapt stille tilbake data til et tidligere tidspunkt samme dag.
Serverene kan kjøres fra 2 ulike datasentra som sikrer oppetid ved eventuelle driftsutfall.
Servere og lagringssystemer i våre datasentra overvåkes 24/7 med vakt.
Image
LOKALISERT I OPPDAL
Vitnett har lokal forankring, og våre bedriftsløsninger leveres over 1Gb fiber til de fleste næringsbygg i Oppdal. Dine data i Vitnett Datasenter er lagret i sin helhet i Oppdal.
DATASENTER
Vitnett har to datasentre i Oppdal – de speiler hverandre kontinuerlig og begge datasentre kan ta over all drift om nødvendig.
REDUNDANT BREDBÅNDSLLEVERANSE
Våre datasentre er tilknyttet omverdenen med 2 stk. 10Gbit fiber, og dynamisk routing over BGP mot begge tilkoblingene hos to uavhengige leverandører.
STRØM
Begge våre datasentre er beskyttet mot strømbrudd med batteribackup og dieselaggregater. Aggregatene starter automatisk ved ett strømbrudd.
SIKKERHET
Våre datasentre er fysisk sikret med adgangskontroll og videoovervåkning, samt overvåkning av luftfuktighet, temperatur, og vannlekkasje. Bedriftens data er derfor fysisk sikret i våre datasentre. Vitnett har også bred erfaring innen datasikkerhet og vi kan tilby en kundetilpasset løsning som sikrer bedriftens nettverksressurser mot datainntrengning og tap av viktig informasjon.
KJØLING
Redundante kjøleanlegg holder jevn temperatur i våre datasentre, og temperaturen overvåkes kontinuerlig ned til 1/100 grad.