mai 2018

Ny basestasjon på Innset
Takket være lokalkunnskap og kartlegging utført av Vegar Hyttebakk, samt stor velvillighet fra gårdeier Hallgeir Haugan, idriftsatte Vitnett i går en ny basestasjon på Innset.
Basestasjonen er fibermatet og har stor kapasitet. Denne dekker et stort område på Innset, området fremstår med «blå sektorer» i Vitnetts kart.
Om du ser Hallgeir sin driftsbygning på Innsett fra din bolig har du «fri sikt», og kan bestille bredbånd.
Alternativt klikk på den blå sektoren i kartet, deretter på bildet til venstre – om du ser huset ditt kan Vitnett levere bredbånd til deg.
Les mer
Gladnyhet: Foreldrekontroll WiFi
Gladnyhet til foreldre. Nå kommer foreldrekontroll på de som har Vitnett WIFI Hjemme!
Her får du full kontoll via WIFI-appen til å styre tilgang til nettet hjemme, eller i hytta?
Har du ikke WIFI Hjemme, ta kontakt med oss
Les mer