Wifi hjemme

KORT FORTALT

WIFI-løsningen består av en eller flere trådløse noder alt etter dekningsbehov. Disse kobler seg til hverandre og oppfører seg som ett WIFi-nettverk. Brukeren kobles automatisk til den best egnede noden.

Den mest merkbare effekten av denne løsningen er bedret dekning. Med 3 stk enheter riktig utplassert, kan man få full dekning og jevn ytelse over hele boligen. Løsningen kan om ønskelig bygges ut til å inneholde opptil 7 enheter. Forbedrer også bruk av strømmetjenester, - du unngår hakking og brudd i visningen.
41073_eye_networks_airties_air4920_-_trio_kit_1.png

Installasjon

Vitnett WiFi hjemme installeres av våre montører og dekningtest utføres. Test vil vise hvor mange enheter som er nødvending for full dekning.

Standarder

Løsningen støtter disse trådløsstandardene:
802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11n, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i

Hastighet

Du unngår hakking og brudd i dødsoner. Bedre og mer pålitelig wifi dekning, og økt hastighet.
WiFi hjemme 1 stk
Kr35pr mnd
Sterkere WiFi
Forbedring av dekning
Raskere nett
Samme SSID uansett antall enheter.
WiFi hjemme 2 stk
Kr70pr mnd
Forsterking av wifi
Enda bedre dekning
Raskere nett
Samme SSID uansett antall enheter.
WiFi hjemme 3 stk
Kr105pr mnd
Boligpakken
God dekning
Raskere nett
Samme SSID uansett antall enheter.